Elk premium vakantiepark kan aangeven welke gebruikers binnen het ResortNet-systeem toegang moeten hebben tot (een deel van) de informatie met betrekking tot het beheer van het park, om het benodigde inzicht te krijgen in de processen: statistieken, rapportages en financiële informatie. 

Het systeem kan op verschillende niveaus worden gebruiktbijvoorbeeld door eigenaren van: 

  • woningen
  • leden van een adviesraad
  • schoonmakers
  • receptionisten 
  • en parkmanagement. 

Het heeft grote voordelen om gegevens afzonderlijk te analyseren en te visualiseren, die specifiek voor individuele behoeften zijn gegenereerd. 

Het verkrijgen van informatie over het beheerde park biedt details over trends, verbanden en nieuwe inzichten en helpt de verdere ontwikkeling van het bedrijf door de knikken weg te werken.