Privacybeleid

Privacyverklaring Bungalow.Net Holidays BV

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bungalow.Net Holidays BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

● wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

● wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

● wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

●wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

● wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bungalow.Net Holidays BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22.02.2022.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

● NAW gegevens

● Telefoonnummer

● Emailadres

● Betalingsgegevens

● Geslacht

● Geboortedatum

● IP-adres

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een reservering plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, zoals de eigenaar van de door u geboekte accommodatie of het desbetreffende vakantiepark. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

● per e-mail

● via social media

● via sms

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Via uw mobiele telefoon kunt u voor uw vertrek door ons geïnformeerd worden inzake uw check-in zoals huisnummer, sleuteloverdracht en een kaart van het park. Ook belangrijke informatie treft u daarbij aan. Wij versturen u in deze gevallen via SMS een link met een speciaal voor uw reis gemaakte pagina die u 48 uur toegang verstrekt voor deze checkin informatie. Deze informatie wordt via SMS verzonden om er zeker van te zijn dat u deze informatie, ook onderweg, altijd ontvangt. Uw SMS nummer is opgenomen in ons veiligheidssysteem voor parken. Bij calamiteiten zoals brand wordt aan alle aanwezigen op het park automatisch een sms bericht verzonden met instructies. Ook indien er op uw locatie bijzondere gebeurtenissen zijn, zoals bijvoorbeeld een optreden of kinderanimatie, kan het systeem op het park u hiervan op de hoogte brengen. Indien u dat wenst, kunt u dit zelf altijd uitschakelen via Mijnreservering of natuurlijk door contact met ons op te nemen.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze website vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Klik hier voor een volledige lijst.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw reservering(en) af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal zeven jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Om u een betere gebruikerservaring te bieden en onze diensten te optimaliseren, delen we sommige persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en land van verblijf, met externe advertentieplatforms. Deze platforms, waaronder Google, Microsoft en Facebook, bieden namens ons advertentiemetingdiensten aan.

Houd er rekening mee dat we deze gegevens anoniem en versleuteld delen, zodat uw persoonlijke informatie beschermd blijft. Het delen van deze gegevens stelt ons in staat om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te analyseren, onze marketinginspanningen te optimaliseren en u relevantere inhoud te bieden.

Door deze Privacy Policy te accepteren, stemt u in met het anoniem en versleuteld delen van uw persoonlijke gegevens met deze externe advertentieplatforms voor advertentiemetingdiensten. We werken uitsluitend samen met gerenommeerde platforms die voldoen aan de beveiligingsnormen van de branche en hun eigen privacy beleid hebben.

Het is belangrijk om te benoemen dat hoewel we redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, we de absolute beveiliging van alle informatie die via internet wordt verzonden of gedeeld niet kunnen garanderen. Daarom moedigen we u aan om de privacy-beleidsregels van deze externe advertentieplatforms te raadplegen om beter te begrijpen hoe zij met uw gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Antwerpsesteenweg 51 bus 1, 2350 Vosselaar, Belgie

privacy@bungalow.net – (+31)(0)38-333-01-01